Kohatasu lasteasutuses on 40 eurot kuus.

Lasteaia kohatasu ja toidupäevad tasuda hiljemalt 20. kuupäevaks Kose Valla SWEDBANK a/a 1120132608 või SEB a/a 10002018880006.

Oleme väga tänulikud õigeaegsete maksete eest!

Täpsem info määruses Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, mille leiab dokumentide alt.