Lugupeetud lapsevanemad

Lapse puudumisest palume teatada eelmisel päeval. Lapse puudumisest mitteteatamise korral maksab lapsevanem esimese puudutud päeva toiduraha.

Teatada palume rühma telefonile:

  • noorem rühm 51903797
  • keskmine rühm 53678637
  • vanem rühm 59066012