Direktor
Tiina Suvi 58861977 

Rühmad
noorem 51903797
keskmine 53678637
vanem 59066012

Ardu Lasteaed
registrikood 75039281
telefon 6083364
e-post ardula@kose.ee

Lasteaia tee 8
Ardu alevik 75001
Kose vald
Harjumaa