Lasteaia hoolekogu

  1. Kati Suur – noorema rühma esindaja, hoolekogu aseesimees
  2. Riin Reiljan-Valling – keskmise rühma esindaja
  3. Matis Reimann – vanema rühma esindaja, hoolekogu esimees
  4. Ingrid Kivistik – õpetajate esindaja, protokollija
  5. – valla esindaja

Hoolekogu koosolekute protokollid leiab dokumentide alt.