Kui lapse ümbrus on turvaline, kasvab temast teisi usaldav inimene.

Kui lapsele saab osaks sõbralikkus ja armastus, õpib ta armastama elu.

Kui last koheldakse õiglaselt, kasvab temast õiglane inimene.